Aquaprima - Panele podtynkowe, Panele prysznicowe, Baterie Impacta
AquaprimaAquaprima
Twój koszyk

Brak produktów w koszyku.

Regulamin sklepu Polityka Prywatności


1. Zamówienia można składać przez:

druk zamówienia ze strony www.aquaprima.pl
e-mail: aquaprima@aquaprima.pl
telefonicznie lub faxem
2. Po otrzymaniu zamówienia Aquaprima skontaktuje się z Kupującym w celu potwierdzenia zamówienia w terminie do 3 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia.
3. Potrzebne przy realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu, adresu e-mail.
4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
5. Ceny towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich.
6. Każde potwierdzone zamówienie jest realizowane w możliwie najszybszym terminie, standardowo to 2-5 dni.
-od momentu wpłynięcia zapłaty na konto sprzedającego
-od momentu potwierdzenia zamówienia, w opcji płatość za pobraniem
Wyjątek stanowią zamówienia na towary, których nie ma w magazynie. Wówczas termin dostawy jest ustalany indywidualnie, o czym Kupujacy jest informowany w chwili potwierdzenia zamówienia. Jeżeli nie będziemy w stanie zrealizować zamówienia do 30 dni, Kupującemu przysługuje prawo do rezygnacji z zamówienia.
7. Do każdej przesyłki dołączamy, lub wysyłamy pocztą potwierdzenie kupna (fakturę VAT lub paragon zgodnie z wyborem kupującego).
8. Należy sprawdzić w momencie odbioru przesyłki, przy obecności Kuriera, czy nie doszło do jej uszkodzenia w czasie transportu. W przypadku stwierdzenia takich uszkodzeń, powinno się spisać w obecności dostawcy Odpowiedni Protokół.

9. Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, konsument może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży i dokonać zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni liczonego od dnia wydania rzeczy, bez podawania jakjejkolwiek przyczyny, można skorzystać z oświadczenia, którego wzór umieszczony jest poniżej niniejszego regulaminu.
Zwracany w następstwie odstąpienia od umowy towar nie może nosić śladów użycia i powinien być odesłany w stanie, w którym trafił do Kupującego (dotyczy to również opakowania), chyba, że koniecznym było dokonanie zmiany w granicach zwykłego zarządu.
Koszty przesyłki ponosi Kupujący, Sprzedawca ponosi koszt zwrotu zapłaconej ceny.

UWAGA: NIE PRZYJMUJEMY ŻADNYCH PRZESYŁEK ZA POBRANIEM.
10. Informacje zawarte na stronach sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
11.Sposoby płatności :

Kupujący ma możliwość wyboru formy płatności.

* płatność przelewem na podane konto sprzedawcy wraz z podaniem danych osobowych kupującego oraz nazwy zamawianego produktu
* wysyłka za pobraniem

12.Opłaty :  

Opłata za dostawę jest uzależniona od wartości zamówienia, jej wartość jest uwidoczniona przy każdym produkcie,w momencie dodania go do koszyka. Przy zamówieniu powyżej 1000zł. koszt wysyłki pokrywa sprzedający. Za towar wartości poniżej 1000zł do ceny detalicznej będzie doliczany koszt wysyłki, widoczny w trakcie dokonywania zamówienia.
(za wyjatkiem kabin prysznicowych i przesyłek paletowych, w tych przypadkach całkowite koszty dostawy widoczne są w momencie dodawania produktu do koszyka).

13.Gwarancja :
Wszystkie towary w sklepie są objęte gwarancją producenta/importera. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie dowodu zakupu towaru /paragonu lub fakturyVat/.

14. Niezależnie od gwarancji producenta w przypadku, gdy zakup dokonywany jest przez Klienta będącego Konsumentem, wówczas zgodność sprzedanego towaru z umową objęta jest dodatkowo odpowiedzialnością sprzedawcy na zasadach uregulowanych w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002r. Nr 141 poz.1176 z późn. zm.).

15.Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych zawartych w zamówieniu, w celu realizacji transakcji, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz. 883. Kupujacy ma możliwość w każdym czasie wglądu do swoich danych osobowych, oraz do żądania dokonania w nich odpowiednich zmian.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów, wprowadzania nowych towarów, wycofywania towarów, prowadzenia i anulowania promocji oraz do wprowadzania do nich zmian.


Właścicielem sklepu internetowego jest firma
"Prima"

41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Rejtana 20

32 764 18 53
510 12 85 11
603 33 35 37


POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.
Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.

Cel pozyskiwania danych
Dane klientów są pobierane przede wszystkim w celu stworzenia indywidualnego konta w sklepie aquaprima.pl. Służą także do zawarcia oraz realizacji umowy kupna sprzedaży (uzyskania adresu wysyłki zakupionego towaru) oraz ewentualnego postępowania reklamacyjnego. 
Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Administracja danych
Administratorem danych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997, Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) jest PRIMA ANNA SZOLC z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Rejtana 20), na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6291530420 REGON: 240542198.

Bezpieczeństwo danych
Dane osobowe Klientów przechowujemy na zabezpieczonych serwerach. Dostęp do danych posiadają wyselekcjonowani pracownicy. Miejsce oraz sposób przetrzymywania danych ma zapewnić pełne bezpieczeństwo.

Dostęp do danych
Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia. Klient ma też możliwość samodzielnego uzupełniania, edycji swoich danych po zalogowaniu się na swoje indywidualne konto.

Polityka cookies
Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Oświadczenie Administratora Danych Osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest PRIMA Anna Szolc reprezentowaną przez Annę Szolc. Osoba której dane dotyczą może skontaktować się z administratorem danych osobowych:

 • pisemnie na adres: PRIMA ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza
 • telefonicznie pod numerem: 32 764 18 53, 510 128 511
 • za pośrednictwem adresu mailowego: primadg@poczta.fm 

2. Z administratorem danych osobowych można kontakować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w celu zawarcia oraz realizacji umowy kupna sprzedaży (uzyskania adresu wysyłki zakupionego towaru) oraz ewentualnego postępowania reklamacyjnego.

4. Dane osobowe mogą być przekazane osobom współpracującym wyłącznie w celu zrealizowania umowy kupna sprzedaży i ochrony gwarancyjnej: firmom spedycyjnym, firmom księgowym oraz partnerom handlowym. Na podstawie odrębnej zgody administrator może udostępnić niezbędne dane osobowe firmom wpółpracującym w celu np. postępowania reklamacyjnego.

5. Administrator nie przekazuje danych osobowych do odbiorców znajdujących się w państwach trzecich, poza kraje UE.

6. Osoby, kórych dane osobowe są przetwarzane mają w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych;
 • prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • prawo do przenoszenia danych osobowych
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
 • prawo do wycofania zgody 

7. W celu skorzystania z praw określonych w punkcie 8 należy skontaktować się z administratorem danych osobowych.

8. W przypadku zawarcia umowy kupna sprzedaży dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych.

9. Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy kupna sprzedaży. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości zrealizowania zamówienia.


                                              Wzór oswiadczenia o odstapieniu od umowy zawartej na odległość


    


                                                                                                             ............................................
                                                                                                                    (miejscowość,data)


             .................................................................
                   (imię i nazwisko kupującego )            ..................................................................
                        (adres kupującego)            .................................................................
                      (nr telefonu, e-mail)
                                                                                                                        "PRIMA"
                                                                                                                    41-300 Dabrowa Górnicza
                                                                                                                    ul. Rejtana 20


            
           Niniejszym oświadczam, że /zgodnie z art. 7 ust. 1 w zw. z Art. 10 ustawy z dnia 2 marca 2000r. i
           ustawy z dnia 30 maja 2014 r  o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności
            za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,/
           odstępuje od umowy sprzedaży, zawartej dnia ..................

           W związku z powyższym prosze o zwrot kwoty ........................ zł (słownie.............................................
          
           .....................................................) na rachunek bankowy o numerze ..............................................
 
           ..................................................... / przekazem pocztowym* na adres ..............................................


           Zwracam równiez w stanie nie zmienionym następujący towar ...............................................................
           który otrzymałem dnia ............
           W załączeniu przesyłam otrzymany paragon/fakturę VAT*           * niepotrzebne skreślić                                                 ..................................................................
                                                                                                          czytelny podpis kupującego
ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE 

DATA ZGŁOSZENIA

 

 

IMIĘ NAZWISKO

ADRES

 

 

 

ADRES – miejsce instalacji produktu

 

 

TELEFON KONTAKTOWY

ADRES e-mail

 

DATA I MIEJSCE NABYCIA PRODUKTU

 

 

 

DOWÓD SPRZEDAŻY

 

 

 

NAZWA PRODUKTU

 

 

DOKŁADNY OPIS USTERKI

 

KIEDY I W JAKICH OKOLICZNOŚCIACH USTERKA ZOSTAŁA STWIERDZONA

 

Podpis zgłaszającego

 

ZAŁĄCZNIKI – ZDJĘCIA USTEREK NALEŻY PRZESŁAĆ W WIADOMOŚCI E-MAIL, WRAZ  Z UZUPEŁNIONYM DRUKIEM REKLAMACYJNYM NA ADRES: primadg@poczta.fm


Treści zawarte na stronie nie stanowią oferty handlowej